Samarbeidsutvalgsmøte

24. november ble det avholdt Samarbeidsutvalgsmøte for de nye SU-medlemmene. SU skulle konstituere seg, det var en enkeltsak fra foreldre, samt at vi pratet kort om årsplan og langtidsplan.

Maria Hauso Langesæter har i år vervet som leder av SU.

Nestleder ble Bente C. Gangdal, mens Anne Lene Helle ble kasserer.

Kontaktinformasjon finner du under menypunktet for foreldre.

Vi gikk gjennom hva som skal skje i løpet av dette barnehageåret (årshjul) og pratet litt om foreldres rolle i arbeidet med årsplan og langtidsplan. Det blir foreldrerådsmøte i februar, der vi sammen skal forme barnehagen for de neste årene.

Referat og håndboken for SU legges for øvrig ut på foreldresiden.

 

Børge