Reir på lekeplassen

Også i år har en fugl laget reir og lagt egg på lekplassen. Men denne gangen var det ikke en måke, men en tjeld som har funnet ut at den vil slå seg til ro blandt lekende barn.

Da vi kom i barnehagen mandag 1.juni fikk vi se et rødt nebb som stakk opp av noen stubber på lekeplassen. Og det viste seg at i løpet av helgen hadde en tjeldt bygget reir og lagt 1 egg i reiret. Vi sperret straks av området rundt, og tjelden har funnet roen på egget. Han har også i løpet av de neste dagene lagt to egg til. Så nå er det 3 egg som vi venter på skal bli klekket. I følge wikipedia er rugetiden 26-27 dager, så hvis alt går bra venter vi på små tjeld-unger i slutten av juni.

Ungene følger spent med på reiret. Tjelden ruger på eggene.