Livredningskurs og sjøvettuke

Vi er i gang med båtlivsesongen i barnehagen og det er viktig å ivareta sikkerheten. De voksne i barnehagen har derfor vært på livredningskurs!

Nå er vi godt i gang med båtlivsesongen her på Garnes Gårdsbarnehage, de første turene er unnagjort og vi har fått fisk som vi har "behandlet" og spist. Lange, pale og lyr har vært noe av det vi har fått så langt.
Båtlivet er en viktig del av det vi gjør i tiden frem sommeren, med fokus på gode opplevelser. For at dette skal være tryggest mulig for store og små har vi gjennomført en sjøvettuke for store og små, samt at de voksne har vært på livredningskurs.

På livredningskurset har vi repetert hjerte og lungeredning, vi har vært til bunns på ulike dybder i bassenget og plukket opp ulike gjenstander/livredningsdukke.

Videre har vi "reddet hverandre" og gjennomført ilandføring minst 20 meter og på direkten gjennomført HLR i 2 minutter på junior og voksendukke. Vi har måtte svømt 100m på bryst og 100m på rygg og hver enkelt har også måtte kunne gjøre rede for alarmplan ved eventuelle hendelser.

Det var en imponerende innsats av alle og noen måtte presse seg skikkelig for å bryte grenser.

Gode rutiner på og ved sjøen, samt bruk av redningsvest hver gang vi er i båt/er ved sjøen, gjør at vi ikke skal få bruk for denne kunnskapen. Men forberedt er vi i alle fall!