Garnes Gårdsbarnehage skal være en inspirerende barnehage

Garnes Gårdsbarnehage har som sin visjon å være en inspirerende barnehage – for barn, foreldre og ansatte. Visjonen skal være en ledestjerne i alt det arbeidet som utføres her i barnehagen.

Våre kjerneverdier:

For å være en inspirerende barnehage har vi valgt oss noen verdier som vi mener er viktigere enn andre og som vi jobber hardt for å kunne leve opp til. Disse verdiene skal gjenspeile barnehagens personlighet og vi håper at du som leser dette, barna i barnehagen, foreldre og andre samarbeidspartnere kjenner igjen disse trekkene når du opplever å være i møte med barnehagen.

TRYGGHET

- Trygghet skal være grunnlaget for all vår virksomhet, det å bli sett, bli akseptert for den du er, der du er.

- I barnehagen skal du møte trygge og omsorgsfulle voksne, som er opptatt av barnets beste.

- Barna skal oppleve trygge omgivelser som utgangspunkt for å gå ut og oppdage verden.

- Foreldre skal være trygg på at barna deres blir ivaretatt av gode omsorgs- og fagpersoner i barnehagen.

- Barnehagen vil spesielt legge til rette for at barna kan knytte vennskap med andre barn.

- Vi vil gjennom aktiviteter og samarbeid skape samhold på tvers av alder og barnegrupper.

- VI skal være en inkluderende barnehage, der alle opplever å kunne bli hørt og sett.

- Vi skal være en barnehage som sier ja når vi kan - nei bare når vi må!

GLEDE OG HUMOR

- Vi skal være en barnehage der du blir møtt av glade og positive ansatte.

- Vi skal være en barnehage der latter og glede skal prege dagen.

- Vi er positiv til andre og vil bringe dette grunnsynet videre til barna.

- I barnehagen vår skal barn og voksne få oppleve meningsfylte aktiviteter som er med å skape glede.

- Vi skal bruke humor som metode. - Vi skal være en lekende barnehage.

ENGASJEMENT

- I barnehagen vår skal du møte skal du møte engasjerte ansatte.

- Vi skal være engasjert i enkeltmennesket og lover å se hver forelder og barn.

- Vi skal jobbe for barnas og barnehagens beste jobbe til det beste for kolleger barna og foreldre.

- Vi skal jobbe hver dag for å få barna engasjert og nysgjerrig.

- Vi skal være en utviklende, kunnskapsrik og en nytenkende barnehage med mot til å bevare det som er bra.

- Vi skal ha høy kompetanse i forhold til det å legge til rette for gode aktivitets- og utviklingsmuligheter for barn

NATUROPPLEVELSER

- Vi skal gi barna en mulighet til oppleve nærhet og omsorg for dyr.

- Vi skal produsere vår egen mat og gi barna en grunnleggende forståelse av kretsløpet

- Vi skal legge til rette for opplevelsesrike turer, i skog, fjell, sjø ( der spenning/utfordringer, lek og læring, mat, bål er en del av innholdet)

- Vi skal bruke natur og uteliv som arbeidsmetode, som utgangspunkt for spennende lek og masse læring.

- Vi skal bidra til at barna blir glad i å være ute, skape et grunnlag for et livslangt bruk av naturen.

- Vi skal bidra til å danne en grunnleggende miljøbevissthet hos barn og foreldre.

- Vi skal ha mye utetid, i naturen, men også på en utfordrende lekeplass.

- Vi skal legge til rette for at barna får en god motorisk utvikling, med naturen som grensesetter.