Vedtekter for Garnes gårdsbarnehage

Her kan du finne barnehagens vedtekter, enten du har fått tilbud om plass i barnehagen - eller du har plass i barnehagen og har behov for en kopi av disse. Dersom du har fått tilbud om barnehageplass må du også undertegne en avtale om bruk av barnehageplass. Ved å takke ja til barnehageplass, forutsettes at innholdet i avtalen er godkjent. Skriv ut et eksemplar av avtalen, fyll den ut og send den signert til barnehagen. Mangler du skriver e.l. kan du kontakte barnehagen, så vil vi sende en til deg.