Planleggingsdager og fridager i barnehageåret 2018-2019

Barnehagen følger Bergen kommunes skolerute i barnehageåret 2018 -2019. Alle planleggingsdager er barnehagen stengt - så legg dette inne i kalenderen i starten av barnehageåret.

Planleggingsdager dette barnehageåret:

  • Mandag 10. september 2018
  • Fredag 9. november 2018
  • Onsdag 2. januar 2019
  • Fredag 1. februar 2019
  • Fredag 31. mai.

Barnehagen er i tillegg stengt vanlige helligdager/fridager:

  • Onsdag 1. mai
  • Fredag 17. mai - Grunnlovsdag
  • Torsdag 30. mai - Kr. himmelfartsdag
  • Mandag 10. juni - 2. pinsedag

Videre er barnehagen stengt i dagene mellom jul og nyttår, mandag 24. desember - t.o.m. tirsdag 2. januar. (OBS! Planleggingsdag 2. januar 2019)

Påskestengt i perioden 15. april - 22. april 2019

Sommerferiestengt i ukene 28 -29, 9. - 22. juli. ( Dette fastsettes endelig innen utgangen av september 2018.)