Planleggingsdager og fridager i barnehageåret 2017-2018

Barnehagen følger Bergen kommunes skolerute i barnehageåret 2017 -2018

Planleggingsdager dette barnehageåret:

  • Mandag 11. september 2017
  • Fredag 22. september 2017
  • Fredag 10. november 2017
  • Fredag 3. februar 2018
  • Fredag 18. mai.

Barnehagen er i tillegg stengt vanlige helligdager/fridager:

  • Mandag 1. mai
  • Torsdag 17. mai
  • Torsdag 10. mai - Kr. himmelfartsdag
  • Mandag 21. mai- 2. pinsedag

Videre er barnehagen stengt i dagene mellom jul og nyttår, 23. desember - t.o.m. 1. januar.

Påskestengt i perioden 26. mars - 2.april. 2018

Sommerferiestengt i ukene 28 -29, 9. - 22. juli. ( Dette fastsettes endelig innen utgangen av september 2017.)