Planleggingsdager og fridager i barnehageåret 2019 -2020

Barnehagen følger Bergen kommunes skolerute i barnehageåret 2019-2020, med et unntak. Fredag 11. oktober er barnehagen åpen, mandag 23. desember er vi stengt. Alle planleggingsdager er barnehagen stengt - så legg dette inne i kalenderen i starten av barnehageåret.

Barnehagen er stengt følgende dager i barnehageåret 2019 -2020.

2019:

 • Mandag 9. september 2019 - planleggingsdag
 • Fredag 8. november 2019 - planleggingsdag
 • Mandag 23. desember - planleggingsdag
 • Tirsdag 24. desember 2019 - t.o.m. onsdag 1. januar 2020 - juleferie

2020:

 • Onsdag 1. januar - 1. nyttårsdag
 • Fredag 31. januar 2020 - planleggingsdag
 • Mandag 6. april - mandag 13. april 2020 - påskeferie
 • Fredag 1. mai 2020 - offentlig høytidsdag
 • Fredag 17. mai 2020 - Grunnlovsdag
 • Torsdag 21. mai 2020- Kr. himmelfartsdag
 • Fredag 22. mai. 2020 - Planleggingsdag
 • Mandag 1. juni 2020- 2. pinsedag

Sommerferiestengt i ukene 28 -29, 6. - 19. juli. 2020 (Dette fastsettes endelig innen utgangen av september 2019)